HerbIMI

Label data

Type status Topotype
Herb IMI 122091
Fungus Name
Associated Organism Labyrinthomyces tessellatus
Actually on
Locality Australasia: Australia: Eildon-Jamieson Rd
Date 1966-08-24
Notes