HerbIMI

Label data

Type status Topotype
Herb IMI 122093
Fungus Name
Associated Organism Labyrinthomyces tessellatus
Actually on
Locality Australasia: Australia: Victoria: Eildon Jamieson Rd
Date 1966-08-27
Notes