HerbIMI

Label data

Herb IMI 122512
Fungus Name Podospora pauciseta
Associated Organism Bos taurus
Actually on old dung
Locality Europe: Southwestern Europe: Corse: Bonifacio
Date 1965-05-13
Notes