HerbIMI

Label data

Herb IMI 136705
Fungus Name
Associated Organism Trifolium subterraneum
Actually on
Locality Australasia: Australia: Western Australia: Dalyup
Date 1968-12-12
Notes