HerbIMI

Label data

Herb IMI 236593
Fungus Name Dothichiza foveolaris
Associated Organism Euonymus europaeus
Actually on
Locality Mahren, Becura-Ufer bei Czernotin
Date 1922-03
Notes