HerbIMI

Label data

Type status ex type coll.
Herb IMI 24240
Fungus Name Stagonospora epigeios
Associated Organism Calamagrostis epigeios
Actually on
Locality Europe: Middle Europe: Czechoslovakia: Czech Republic: Moravia
Date 1926-05
Notes