HerbIMI

Label data

Herb IMI 72489
Fungus Name Meliola pithecellobii
Associated Organism Pithecellobium montanum
Actually on
Locality Asia-Tropical: Malesia: Jawa: Bogor
Date
Notes