HerbIMI

Label data

Type status ex type coll.
Herb IMI 73996
Fungus Name Meliola cyathodis
Associated Organism Cyathodes glauca
Actually on
Locality Australasia: Australia: Tasmania: Herta Mountain
Date 1894-12
Notes