HerbIMI

Label data

Herb IMI 80161
Fungus Name Nectria pseudotrichia
Associated Organism Theobroma cacao
Actually on
Locality Asia-Tropical: Papuasia: New Guinea: Papua New Guinea: New Guinea
Date 1960-01-26
Notes